بلاگ

پزشک عمومی

پزشکان عمومی بهترین تشخیص را دارند زیرا اکثر بیماریها را میشناسند و شیوع یک بیماری جدید را زودتر از پزشکان متخصص متوجه میشوند توجه داشته باشید که خیلی از بیماریها علائم مشابه را داند و تشخیص صحیح پزشک شما را از بسیاری هزینه های اضافی دور نگه میدارد